QC

אשיין תמיד התחייבה לספק ללקוחותיה מוצרים באיכות גבוהה ובקרת האיכות משחקת תפקיד משמעותי בהשגת המטרה.
בקרת האיכות עוברת מתהליך הייצור לתהליך אי-ייצור של כל כלי.

על מנת להבטיח איכות מוצר יציבה ועקבית, Ashine הציבה סטנדרטים מחמירים לבדיקת איכות. בקרת האיכות היא חלק בלתי נפרד מהייצור, המקדמת עקביות איכות בין מוצרים ומוצרים והעקביות בין אשיין ללקוחותיה. איכות גבוהה היא הערובה מכיוון שכל תהליך מוצר עובר בדיקות בקרת איכות במהלך כל היבט של הייצור.